Powiatowy Konkurs Tożsamość Polaka

Tożsamość Polaka
POWIATOWY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH i PODSTAWOWYCH
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
XII EDYCJA
Młodzi patrioci w literaturze

Motto tegorocznej edycji:
Młodości! orla twych lotów potęga,
Jako piorun twoje ramię!
​​​​​ Adam Mickiewicz

FINAŁ KONKURSU
6 listopada 2023 r. godz. 10.00,
sala teatralna I LO, Śródmieście 31
I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
oraz klas VIII szkół podstawowych powiatu augustowskiego do udziału w konkursie twórczości patriotycznej.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Celem konkursu jest upamiętnienie wkładu młodego pokolenia w kształtowanie polskiej tożsamości. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:

KATEGORIA TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ
– Własny tekst poetycki lub prozatorski: jeden wiersz lub tekst prozą (do jednej strony formatu A 4), opatrzony godłem słownym, inspirowany hasłem i mottem konkursu (w osobnym dokumencie podpisanym godłem prosimy o podanie danych uczestnika: imię, nazwisko, klasa, szkoła i danych nauczyciela – opiekuna: imię, nazwisko, kontakt telefoniczny).
– Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi w czasie finału konkursu.
– Prace należy przesłać do organizatora na adres mailowy Małgorzaty Lendy malgorzata.lenda_zso@st.augustow.wrotapodlasia.pl
do 30 października 2023 roku. Prosimy o przestrzeganie terminu wpływu prac. Temat: Tożsamość Polaka.

KONKURS ŻYWEGO SŁOWA
Prezentacja teatralna: indywidualna lub zbiorowa (do 3 osób) z możliwością wykorzystania pozasłownych tworzyw scenicznych, np. muzyki, kostiumu, rekwizytu, gestu. Uczestnicy powinni wybrać do prezentacji teksty lub ich fragmenty o tematyce powiązanej z hasłem tegorocznej edycji. W wymienionej kategorii obowiązuje ograniczona liczba wykonawców z jednej szkoły (po 3 osoby lub grupy). Ewentualny udział dodatkowych uczestników należy uzgodnić z organizatorami po terminie zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej
do 31 października 2023 roku na adres mailowy Bożeny Bendig: bozena.bendig_zso@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Temat: Tożsamość Polaka. Tak jak w latach poprzednich imprezie finałowej będzie towarzyszyć spotkanie z zaproszonym gościem – powiązane tematycznie z hasłem XII edycji konkursu.

UWAGI ORGANIZACYJNE
Prosimy o dostarczenie do organizatorów lub sekretariatu I LO zgody rodziców niepełnoletnich uczestników albo uczestników (osoby pełnoletnie) i ich nauczycieli – opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku lub tekstu literackiego w związku z udziałem w konkursie oraz ogłoszeniem wyników na stronie organizatora i w mediach lokalnych. Uczestników konkursu literackiego prosimy ponadto o dołączenie oświadczenia o samodzielności zgłoszonej pracy, co nie wyklucza poradnictwa nauczyciela (wzory oświadczeń w załączeniu). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.​​​​​​​

Zapraszamy w imieniu organizatorów
​​​​​Bożena Bendig, Małgorzata Lenda

Skip to content