XI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU „TOŻSAMOŚĆ POLAKA”

Logo konkursu Tożsamość Polaka

„TOŻSAMOŚĆ POLAKA”
XI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

Ja kocham cały naród! – objąłem w ramiona
Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia…
Adam Mickiewicz

Słowa Konrada z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, stanowiące motto tegorocznej edycji, przyświecały tegorocznym zmaganiom konkursowym pod hasłem „Romantycy o idei Wolności”. 29 listopada 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie odbył się finał XI edycji konkursu twórczości patriotycznej „Tożsamość Polaka”. Celem imprezy było upamiętnienie w Roku Romantyzmu wkładu twórców epoki w kształtowanie polskiej tożsamości.

Zmaganiom konkursowym towarzyszyły interesujące spotkanie Starosty Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego z uczestnikami konkursu oraz młodzieżą I LO na temat kontekstu historycznego romantyzmu oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Piramowicza oraz gościa Barbary Kosiorek ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach. W ramach twórczości literackiej uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Anonimowe prace oceniało niezależne jury w składzie: poetka Beata Bronakowska, polonistka Marta Pietrzak-Wolinowska i pasjonat literatury oraz sztuki teatru Paweł Leszkowicz. Na konkurs napłynęło 19 prac. Najlepsze były prezentowane w czasie finału przez autorów. Oto jego wyniki:

I miejsce – Justyna Borowska za wiersz „Aż po kres” (I LO w Augustowie),
II miejsce – Aleksandra Siedlecka za wiersz „Cała w bliznach” (I LO w Augustowie),
III miejsce – Patrycja Lemiesz za wiersz „Zapomniana” (II LO w Augustowie).

Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia:
Monika Pawłowska (II LO w Augustowie),
Patrycja Sobieska (II LO w Augustowie),
Aurelia Wikarska (I LO w Augustowie).

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja w składzie: Alicja Bajkowska, Ewa Chodacz oraz Anna Grochowska. Zadaniem uczestników była sceniczna prezentacja indywidualna lub zbiorowa tekstów twórców romantycznych z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw teatralnych. Jury zadecydowało o przyznaniu nagród następującym uczestnikom:

I miejsce – Jakub Hołubowicz, Patryk Rutkowski, Przemysław Stasiulewicz za prezentację teatralną „Sceny więziennej” z III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza (I LO w Augustowie),
II miejsce – Martyna Leszczyńska za recytację tekstu Adama Mickiewicza „Do matki Polki” (II LO w Augustowie),
III miejsce – Hanna Roszkowska (Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie) za prezentację sceniczną utworu „Wyjście z Polski” Seweryna Goszczyńskiego oraz Radosław Stasiulewicz za fragment tekstu Juliusza Słowackiego „Poema Piasta Dantyszka” (I LO w Augustowie).

Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia:
Aleksandra Dadura, akompaniament Julia Jagłowska (I LO w Augustowie),
Mateusz Krzywiński (II LO w Augustowie).

Konkurs pobudził do inicjatyw artystycznych ponad 40 uczestników. Fundusze na nagrody zapewnili Starostwo Powiatowe w Augustowie oraz sponsorzy prywatni z I LO w Augustowie. Ponadto nagrodę specjalną dla laureatki I miejsca w kategorii literackiej ufundował juror Paweł Leszkowicz.
W przygotowanie uczestników w obydwu kategoriach byli zaangażowani następujący nauczyciele: Bożena Bendig, Tomasz Choroszewski, Joanna Denert, Anna Grochowska, Dominika Kiełczewska, Małgorzata Lenda, Dorota Prokop oraz Jolanta Wojczulis.

Organizatorkami zmagań konkursowych były panie Bożena Bendig i Małgorzata Lenda, reprezentujące gospodarzy, czyli I LO imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Dekoracje przygotowała z młodzieżą pani Urszula Dębiec-Grochowska. Konferansjerką w czasie konkursu zajęli się z powodzeniem reprezentanci licealistów Aleksandra Siedlecka oraz Bartłomiej Krysztofik, a w trakcie koncertu Natalia Kossobudzka i Natalia Milanowska. Organizatorzy zapraszają za rok na kolejne spotkanie patriotyczne w ramach konkursu „Tożsamość Polaka”.

Uczestnicy konkursu Tożsamość Polaka z Panem Starostą, Panią Dyrektor oraz jury konkursu
Uczestnicy konkursu Tożsamość Polaka z Panem Starostą, Panią Dyrektor, jury konkursu i kadrą I LO
Skip to content