Dokumenty

Na tej stronie znajdziecie Państwo linki do wszelkiego rodzaju dokumentów szkolnych zasadniczo w formacie pdf (jednak czasem w formacie graficznym).

Podstawowe dokumenty

Duplikaty świadectw

Osoba ubiegająca się o wydanie duplikatu świadectwa powinna złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie osobiście lub listownie następujące dokumenty:
  • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (zobacz: wzór wniosku);
  • Dowód wniesienia opłaty na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie nr konta: 09 1240 5211 1111 0010 2992 9554 Bank PEKAO S.A. w wysokości 26 zł – od jednego dokumentu (z dopiskiem – nazwisko i imię wnioskodawcy, rok ukończenia szkoły); W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której dotyczy wydanie duplikatu świadectwa – upoważnienie wystawione przez tę osobę (zobacz: wzór upoważnienia).
  • Wystawiony duplikat można odebrać osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 876432402) w godzinach od 8.00 do 14.00 w ZSO w Augustowie ul. Śródmieście 31, bądź zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres listem za potwierdzeniem odbioru.

Obowiązek informacyjny RODO

Inne dokumenty

Skip to content