O nas

Nasza historia

W 2022 roku mija 95 lat od powstania najstarszej szkoły średniej w Augustowie – I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza. Początki istnienia szkoły wiążą się z założeniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego męskiego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, które powstało w wyniku rozdzielenia suwalskiego PSN na męskie i żeńskie. Wprawdzie lokalne władze i inteligencja ubiegały się o powstanie szkoły średniej typu gimnazjalnego, ale stało się inaczej. Budynek seminarium został wzniesiony w ciągu roku i już 1 października 1927 roku rozpoczęło ono pracę. Obowiązki dyrektora od roku 1928/29 aż do końca istnienia seminarium, a potem gimnazjum i liceum, tj. do roku 1939, pełnił Witold Wołosewicz. Seminarzyści byli kształceni wszechstronnie. Zdobywali wiedzę, umiejętności organizatorskie, wyrabiali sprawność fizyczną, rozwijali zdolności muzyczne, a niektórzy nawet aktorskie. Szkoła wychowywała w duchu patriotycznym, a także religijnym. Gdy weszła w życie ustawa o reformie szkolnictwa, rozpoczął się proces wygasania seminarium i w to miejsce powstało gimnazjum. Ostatni rocznik seminarzystów zdał maturę w czerwcu 1936 roku, zaś od roku szkolnego 1933/34 powołano w budynku seminarium Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Po upływie czterech lat, gdy rozpoczynała naukę pierwsza klasa licealna, szkoła otrzymała nazwę: Państwowe Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące w Augustowie….

Wybrane wydarzenia ostatniego 20-lecia

Nasz zespół

Skip to content