Zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii na Politechnice Białostockiej

W dniu 20.10.2023 klasy 3A oraz 4A uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych z chemii i biologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia z zakresu wykrywania kationów, badania twardości wody, badania pH roztworów buforowych oraz analizy mikroskopowej organizmów żywych w ściekach. Serdeczne podziękowania dla Politechniki Białostockiej za możliwość uczestniczenia w tak ciekawych zajęciach.

Uczniowie klas 3A oraz 4A na zajęciach w Politechnice Białostockiej
Uczniowie klas 3A oraz 4A na zajęciach w Politechnice Białostockiej
Uczniowie klas 3A oraz 4A na zajęciach w Politechnice Białostockiej
Uczniowie klas 3A oraz 4A na zajęciach w Politechnice Białostockiej
Uczniowie klas 3A oraz 4A na zajęciach w Politechnice Białostockiej
Uczniowie klas 3A oraz 4A na zajęciach w Politechnice Białostockiej
Skip to content