Teatr

O teatrze

Początki teatru
Początkowo zespół działał bez nazwy. Premierowy spektakl wiązał się z obchodami Dnia Nauczyciela w roku 1988 i był wystawiany trzykrotnie: dla szkoły, nauczycieli powiatu i województwa. Od początku teatr dbał o profesjonalizm wykonania i niekonwencjonalne rozwiązania sceniczne. Nową inicjatywą stały się wkrótce różnorodne tematycznie kawiarenki poetycko-muzyczne, które cieszyły się dużą popularnością. Od roku 1995 teatr funkcjonował już pod nazwą Res Humanae, co znaczy „rzecz ludzka”. Pierwotnie grupa organizowała występy w różnych miejscach szkoły (stołówka, piwnica, sala gimnastyczna), a także poza nią, np. w Osiedlowym czy Miejskim Domu Kultury, w Kościołach Augustowa i okolicy.

Ciąg dalszy w osobnym dokumencie.

Historia teatru

Aktualnie działający teatr miał swoich świetnych poprzedników. Jak odnotowuje kronika szkoły, już w latach 1945 – 48 w szkole kwitło bogate życie kulturalne. Istniały powstałe z inicjatywy młodzieży zespoły taneczny i teatralny. Pierwszym reżyserem był uczeń Jerzy Sadowski, ale wkrótce jego role przejęli pedagodzy – dyrektor Franciszek Ludwiński, a następnie zaangażowana przez wiele kolejnych lat w działalność sceniczną pani Larysa Kuźmicz. Wystawiano klasykę teatralną, m.in. „Damy i huzary” Fredry czy „Rewizora” Gogola. Również kroniki z lat późniejszych odnotowują zorganizowane formy życia kulturalnego. Kazimierz Sobczak w r. szk. 1953/54 organizuje koło dramatyczne (m.in. spektakle „Młodość to my” i „Armia pokoju”), w tym też roku rozpoczęła się wieloletnia praca nauczycieli w zespole teatralnym.

Ciąg dalszy w osobnym dokumencie.

Wybrane wydarzenia z przeszłości

Skip to content