To już 95 lat istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie!

12 października 2022 r. I LO obchodziło uroczysty jubileusz, który na pewno pozostanie w pamięci wszystkich obecnych na święcie Piramowicza. Jubileusz objął honorowym patronatem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pan Dariusz Piontkowski.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Dziekana Wojciecha Jabłońskiego i absolwenta szkoły Ks. Kan. dr. Antoniego Skowrońskiego w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Następnie wszyscy goście i społeczność szkolna wzięła udział w obchodach Święta Szkoły w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Pani Dyrektor Anna Sus-Cilulko serdecznie powitała przybyłych gości.

Zaproszenie na jubileusz przyjęli: Pan Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marek Komorowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Ks. Kan. Wojciech Jabłoński Dziekana Dekanatu św. Bartłomieja Apostoła, Ks. Kan. dr Antoni Skowroński, Pani Barbara Buraczewska Podlaski Wicekurator Oświaty, ppłk Marek Białobrzeski reprezentujący gen. bryg. Piotra Fajkowskiego Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, płk Krzysztof Świderski Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, ppłk Mateusz Kujawski Szef Sztabu reprezentującego płk Mariusza Majerskiego Dowódcę 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie, ppłk Jarosław Kowalewski Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, dr Józef Kozłowski Dyrektor Instytutu Historii Wojskowej, który reprezentuje Rektora – Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego, Pan Marek Kłoczko Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pani dr Marta Kapusta Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach,

Pan dr hab. Piotr Kardela Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, Prof. Magdalena Gawin Dyrektor Instytutu Pileckiego, Pan Jarosław Szlaszyński Starosta Augustowski, Pan Andrzej Mursztyn Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Pan Dariusz Jan Szkiłądź Wicestarosta Augustowski, Pani Małgorzata Mikos Sekretarz Powiatu Augustowskiego, Pan Mirosław Krakowski Skarbnik Powiatu w Augustowie, Pani Bożenna Kondracka Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Joanna Jaśko Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, Pani Martyna Chodacz, Pani Barbara Możejewską – Warejko Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Pani Marta Wasilewska Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Pan Jarosław Cezary Słabiński Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Pani Barbara Czartoszewska Prezes Zarządu Augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Pan Zbigniew Kaszlej Prezes Augustowskiego Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Siostra Helena Kamińska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Pan Wojciech Szostak Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, Pan Roman Rogoziński Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, Pan Tomasz Kuprewicz Komendant Powiatowej Policji w Augustowie, Pan Michał Olszewski Zastępcę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie, Pan Jarosław Oborski Komendant Straży Granicznej w Augustowie, Pani Agata Augusewicz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Pan Wiesław Mursztyn Komendant Hufca Pracy w Augustowie,

Pan Zdzisław Sadowski Właściciel Przychodni Lekarsko – Pielęgniarskiej „Eskulap”, Dyrektorzy, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy powiatowych i miejskich jednostek oświatowych. Przybili także przedstawiciele Rady Rodziców, emeryci i absolwenci szkoły.

Pani Dyrektor na zakończenie wspomniała także swoich poprzedników, dyrektorów: Pana Zdzisława Badowskiego, Pana Stanisława Budnika, Panią Joannę Lisek, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w uroczystości, ale przekazali serdeczne pozdrowienia.

Sukces szkoły jest zasługą wielu osób, dlatego przy tak uroczystym jubileuszu zawsze jest miejsce na podziękowania. Pani dyrektor Anna Sus-Cilulko wręczyła okolicznościowe statuetki Piramowicza. Zaszczytny tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Pan Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Jarosław Zieliński, Pułkownik Krzysztof Świderski Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, Pułkownik Mariusz Majewski Dowódca 11. Pułku Artylerii w Węgorzewie, Podpułkownik Jarosław Kowalewski Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, Ks. Kan. dr Antoni Skowroński, Skarbnik Powiatu Augustowskiego – Pan Mirosław Krakowski.

Podziękowania otrzymały także osoby, które uświetniły swoją obecnością jubileusz. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Komorowski, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach pani Barbara Możejewska – Warejko i wizytator Marta Wasilewska.

Szczególne podziękowania za współpracę i wsparcie szkoły otrzymali:

Starosta Powiatu Augustowskiego – Pan Jarosław Szlaszyński, Ks. Dziekan Wojciech Jabłoński, Pani Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu Augustowskiego, Pani Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Joanna Jaśko Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Pani Martyna Chodacz.

Nagrodzeni i zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Nie zabrakło również ciepłych wspomnień o wychowawcach i nauczycielach.

Starosta Augustowski podziękował wszystkim pracownikom szkoły za sumiennie wykonywaną pracę i uhonorował Panią Bożenę Bendig, Panią Małgorzatę Lendę i Panią Mirosławę Skorupę Nagrodą Starosty Powiatu Augustowskiego. Starosta Augustowski wraz z Wicestarostą Dariuszem Szkiłądziem i z Panią Naczelnik WOKiS Bożenną Kondracką wręczyli także stypendia uczniom za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz pogratulowali ich rodzicom. Chwilę później Nagrody Dyrektora otrzymali nauczyciele i pracownicy.

Część oficjalną jubileuszu zakończył spektakl w wykonaniu Teatru Res Humanae prowadzonym przez Panią profesor Bożenę Bendig już od 34 lat oraz szkolny zespół muzyczny pod kierownictwem Pana profesora Janusza Cichora. Była to jak zawsze artystyczna uczta i sentymentalna podróż przez kolejne 9 i pół dekad istnienia szkoły. Motywem przewodnim były przeboje charakterystyczne dla kolejnych pokoleń uczących się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Warto podkreślić, że w spektaklu wystąpili artyści, którzy pracują już w teatrze kilka lat, ale także debiutujący w tej roli uczniowie. Res Humanae kontynuuje wciąż tradycje placówki jako istotnego ośrodka kultury.

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem na wyjątkowy jubileusz, czyli 100-lecie Szkoły i okolicznościowy tort w atmosferze ciepłych wspomnień.

Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością 95-lecie Piramowicza.

Do zobaczenia za 5 lat!

Poniżej fotorelacja z obchodów autorstwa Pana Jerzego Lecha, absolwenta I LO w Augustowie.

Dyrekcja, władze powiatu i zaproszeni goście na uroczystej mszy świętej
Poczet sztandarowy, goście i społeczność szkolna na mszy świętej
Poczet sztandarowy i symbol OPW na mszy świętej
Oddziały przygotowania wojskowego i goście na mszy świętej
Wystąpienie Pani Dyrektor w czasie mszy świętej
Zaproszeni goście na uroczystości jubileuszowej
Pan starosta Jarosław Szlaszyński i zaproszeni goście
Prowadzący uroczystość jubileuszową
Zaproszeni goście na uroczystości jubileuszowej
płk Krzysztof Świderski Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach z panią dyrektor Anną Sus-Cilulko
ppłk Jarosław Kowalewski Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach z panią dyrektor Anną Sus-Cilulko
Ks. Kan. dr Antoni Skowroński z panią dyrektor szkoły
Pan Marek Komorowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej z panią dyrektor Anną Sus-Cilulko
Pan starosta Jarosław Szlaszyński z panią dyrektor szkoły
Ks. Kan. Wojciech Jabłoński Dziekan Dekanatu św. Bartłomieja Apostoła z panią dyrektor Anną Sus-Cilulko
Pani Elżbieta Klekotko wraz z uczniami prowadzącymi uroczystość
Pan Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Pan Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz zgromadzeni goście
Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Marek Komorowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Marek Komorowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej i pani dyrektor Anna Sus-Cilulko
ppłk Jarosław Kowalewski Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Pani Barbara Czartoszewska Prezes Zarządu Augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków
Pan Jarosław Cezary Słabiński Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
płk Krzysztof Świderski Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach z panią dyrektor Anną Sus-Cilulko
Scena ze spektaklu przygotowanego przez teatr Res Humanae
Scena ze spektaklu przygotowanego przez teatr Res Humanae
Scena ze spektaklu przygotowanego przez teatr Res Humanae
Scena ze spektaklu przygotowanego przez teatr Res Humanae
Pani dyrektor Anna Sus-Cilulko składa podziękowania aktorom
Aktorzy, Pani dyrektor, zespół prowadzący uroczystość oraz minister Dariusz Piontkowski
Pozdrowienia od zespołu teatralnego i pani Bożeny Bendig
Skip to content