Wielkanoc 2023

Obraz Grobu Pańskiego

Święta Wielkanocne to czas otuchy, nadziei,
a także odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Ogarnięci wielką tajemnicą Tego, który powstał z grobu,
wzmacniajmy wiarę, która pokona zwątpienie i uniesie nas ponad przemijanie.

Życzymy, aby ta Wielkanoc była czasem jedności,
pozwoliła choć na chwilę zapomnieć o codziennych troskach,
przyniosła duchowe odrodzenie oraz wiarę w pomyślną przyszłość.

W imieniu społeczności
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
Dyrektor
Anna Monika Sus-Cilulko

Skip to content