Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 w I LO im. G. Piramowicza w Augustowie

W dniu dzisiejszym odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W inauguracji wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Michał Wiśniewski, ppłk. Dariusz Kropiwnicki z 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, ppłk. Jan Suwara z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwalkach, ppłk. Janusz Szpadzik z 14 Pułku Przeciwpancernego z Suwałk oraz Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński.

Podczas uroczystości Pan Minister wręczył uczniom klas przygotowania wojskowego, którzy podczas wakacji uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach sfinansowanych przez Zarząd Powiatu w Augustowie nabyte uprawnienia:
operatorów drona (11 uczniów);
patenty płetwonurka pierwszego stopnia (8 uczniów);
patent sternika motorowodnego (12 uczniów).

Uczniowie klas pierwszych
Uczniowie klas pierwszych
Uczniowie oddziałów mundurowych
Uczniowie oddziałów mundurowych
Poczet sztandarowy
Poczet sztandarowy
Wystąpienie Pani Dyrektor Anny Sus-Cilulko
Wystąpienie Pani Dyrektor Anny Sus-Cilulko
Wręczenie zdobytych patentów uczniom klas mundurowych
Wręczenie zdobytych patentów uczniom klas mundurowych
Wspólne zdjęcie Pana Starosty, ministra Michała Wiśniewskiego i uczniów klas mundurowych
Wspólne zdjęcie Pana Starosty, ministra Michała Wiśniewskiego i uczniów klas mundurowych
Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Michała Wiśniewskiego
Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Michała Wiśniewskiego
Wystąpienie ppłk. Jana Suwary z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Wystąpienie ppłk. Jana Suwary z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Część artystyczna w wykonaniu członków Teatru Res Humanae
Część artystyczna nawiązująca do rocznicy wybuchu II wojny światowej w wykonaniu członków Teatru Res Humanae
Skip to content