Obchody Dnia Podchorążego

W związku z obchodami Dnia Podchorążego w dniu dzisiejszym odbył się w naszej szkole uroczysty apel oddziałów przygotowania wojskowego. W uroczystości wzięli udział Pani Kapitan Barbara Borkowska pełniąca obowiązki Dowódcy I Batalionu Saperów, który od niedawna stacjonuje w naszym mieście, Pan Jarosław Szlaszyński Starosta Augustowski, Pan Dariusz Jan Szkiłądz Wicestarosta Augustowski, Pani Bożenna Kondracka Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie, Pan Zbigniew Kaszlej Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Pan Waldemar Siedlecki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, dyrekcja i wychowawcy klas.

Podczas uroczystej zbiórki Pan Starosta wręczył listy gratulacyjne oraz upominki wyróżniającym się w rzemiośle wojskowym kadetom.

Oddziały Przygotowania Wojskowego z I LO
Oddziały Przygotowania Wojskowego z I LO
Dyrekcja Szkoły i goście biorący udział w obchodach
Dyrekcja Szkoły i goście biorący udział w obchodach
Pan Starosta Jarosław Szlaszyński wręcza okolicznościowe upominki
Pan Starosta Jarosław Szlaszyński wręcza listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki
Defilada Oddziałów Przygotowania Wojskowego
Defilada Oddziałów Przygotowania Wojskowego
Skip to content