Uroczyste otwarcie szkolnej Ekopracowni

15 grudnia 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkolnej EKOPRACOWNI dedykowanej odnawialnym źródłom energii. Zieloną wstęgę oficjalnie przeciął Prezes Zarządu WFOŚIGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski, Wicestarosta Powiatu Augustowskiego Dariusz Jan Szkiłądż, ks. Dziekan Wojciech Jabłoński oraz Pani dyrektor Anna Sus-Cilulko.

Otwarcie ekopracowni stało się okazją do zaprezentowania uczestnikom uroczystości nie tylko przestrzeni edukacyjnej, ale także zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych umożliwiających praktyczne działanie uczniów poprzez budowanie i składanie modeli, prowadzenie badań czy eksperymentów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

W uroczystości uczestniczyła również Pani Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele rodziców.

Pragniemy przypomnieć, iż koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 83 340,00zł, z czego 75 000,00 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku.

Uroczyste otwarcie Ekopracowni
Uroczyste otwarcie Ekopracowni
Uroczyste otwarcie Ekopracowni
Pani Dyrektor i zaproszeni goście w Ekopracowni
Zajęcia pokazowe w Ekopracowni
Zajęcia pokazowe w Ekopracowni
Skip to content