Mirosław Łukaszewicz, wspomnienie

Wielu nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie doskonale pamięta pana Mirosława Łukaszewicza, wspaniałego kolegę i pełnego pasji nauczyciela wychowania fizycznego.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że nasz Kolega i Wychowawca wielu pokoleń młodzieży już nigdy nie poprowadzi rozgrywek sportowych czy nie zagra na gitarze. Zmarł nagle 12.06.2024 roku, przeżywszy 69 lat.

Pan Mirek w swoim życiu pięknie realizował antyczny ideał kalos kagathos. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z pasją uprawiał różne dyscypliny sportowe. Jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener pływania czy narciarstwa sportowego przekazywał zamiłowanie do sportu młodemu pokoleniu. W I LO w Augustowie pracował osiem lat przed przejściem na emeryturę w roku 2007, ale jego kontakty z naszą szkołą mają znacznie dłuższą i bogatszą historię, bowiem pan Mirosław Łukaszewicz był człowiekiem, który dbał zarówno o rozwój fizyczny, jak i duchowy. Dzielił się swymi dojrzałymi przemyśleniami w procesie wychowania młodzieży i w pracy artystycznej. Spotkać go można było na pływalni, na spływie kajakowym, stoku narciarskim, przy ognisku czy w sali teatralnej.

Kochał życie i kochał śpiew z towarzyszeniem gitary. Uwielbiał piosenki z duszą. Często towarzyszył młodzieży z Teatru Res Humanae w występach scenicznych czy kawiarenkach literackich. Brał czynny udział w obchodach jubileuszowych szkoły czy teatru. Na ostatnim zjeździe wychowanków I LO w Augustowie w roku 2017 śpiewał w towarzystwie kolegów nauczycieli swoją ulubioną „Pieśń gruzińską” Bułata Okudżawy:

I o wszystkim zapomnę, i umrę z miłości i żalu…
Bo doprawdy – czyż warto inaczej na ziemi tej żyć?

Będzie nam Ciebie brakowało, Mirku! Panie Profesorze, dziękujemy za to, że dawał Pan nam przykład swoim godnym życiem!

Szczególne wyrazy współczucia kierujemy do absolwentek I Liceum Ogólnokształcącego imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie: żony Bożenny Łukaszewicz, córek Justyny i Dominiki, którym przekazał swoje pasje i zamiłowania, oraz innych członków Rodziny.

Społeczność szkolna I LO w Augustowie

Chcemy jednocześnie powiadomić, że Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele Świętej Rodziny w dniu 15.06.2024 (sobota) o godzinie 12.00. Wyprowadzenie urny z prochami z sali pogrzebowej przy ulicy Raginisa 24a w Augustowie nastąpi dnia 15.06.2024 o godzinie 11.45. Wystawienie urny z prochami będzie miało miejsce dnia 14.06.2024 od godziny 15.00 i dnia 15.06.2024 od godziny 8.00. Wolą Rodziny jest, by nie przynosić kwiatów.

Mirosław Łukaszewicz na estradzie podczas zjazdu absolwentów i wychowanków I LO w roku 2017
Mirosław Łukaszewicz na estradzie podczas zjazdu absolwentów i wychowanków I LO w roku 2017
Skip to content