Rekrutacja do Teatru Res Humanae

Plakat, ogłoszenie o rekrutacji do Teatru