Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego

Informację niniejszą podajemy za Dziennikiem Powiatowym. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ogłosiła wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2022 roku, uwzględniając osiągnięte przez uczniów rezultaty w ramach głównego majowego terminu matur, jak i egzaminów poprawkowych, które odbyły się w sierpniu.

Powiat augustowski zajął I miejsce w województwie podlaskim, osiągając zdawalność matur na poziomie 90%. Średnia w naszym województwie wyniosła 83,7%, zaś w kraju – 85%. Wśród augustowskich szkół ponadpodstawowych najwyższy wynik – 97% osiągnęło I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza. Trend wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego w naszym powiecie i w naszej Szkole utrzymuje się już od wielu lat.

Skip to content